pomoc w budowaniu systemów ocen,
motywacji, siatek kompetencji,
tworzeniu opisów stanowisk pracy,
wartościowaniu stanowisk pracy i.in.

diagnozy biznesowe, psychologiczne
i socjologiczne (ocena 360, 180; AC, DC,
testy osobowości, ról zespołowych….)

wsparcie
we wprowadzaniu zmian

zewnętrzny
HR Bussiness Partner

doradztwo personalne

pomoc w sytuacji zmian personalnych
i rozwiązywania umów o pracę

rozwiązywanie konfliktów

mediacje

coaching

coaching menedżerski