wspieranie budowania balansu
między pracą a życiem prywatnym

wsparcie w rozwiązywaniu problemów
w trudnych sytuacjach życiowych

doradztwo zawodowe

przeciwdziałanie
wypaleniu zawodowemu

coaching kariery

bieżące rozwiązywanie problemów
interpersonalnych w pracy

wsparcie w rozwiązywaniu
problemów rodzinnych
np. w sytuacjach rozpadu rodziny

rozwój indywidualny

doradztwo zawodowe

wsparcie
we wprowadzaniu zmian

profilaktykę trudnych
i konfliktowych sytuacji w pracy

wsparcie w radzeniu sobie
z problemami wychowawczymi