nowoczesne narzędzie zarządzania
zasobami ludzkimi,
które odciąża kadrę menedżerską
od zajmowania się
osobistymi problemami podwładnych;

budowanie wizerunku dobrego pracodawcy
i budowanie więzi pracownika z firmą;

rozwiązanie prywatnych
problemów mających
wpływ na pracę;

natychmiastowa pomoc
w sytuacji kryzysowej;

poszerzenie oferty wsparcia
dla pracowników;

bieżące rozwiązywanie
problemów interpersonalnych w pracy

profilaktykę trudnych i konfliktowych
sytuacji w pracy.

Program EAP realizowany
w General Motors obejmujący
100 tysięcy pracowników
przynosi firmie rocznie
37 mln dolarów oszczędności

Badanie Paul Revere
Life Insurance Company
wykazują oszczędność
4,23 dolara na każdego dolara
wydanego w ramach
programu EAP

Aż 74 proc.
Amerykańskich pracodawców
oferuje zatrudnionym
możliwość uczestniczenia
w EAP
(Aleksander Forbes, 2012).