poszerzenie oferty wsparcia
dla pracowników

odciążenie zarządzających od zajmowania się
osobistymi problemami pracowników

wzrost umiejętności komunikacyjnych
i interpersonalnych

utrzymywanie
motywacji pracowników

dobra atmosfera

wysoki poziom przywództwa

natychmiastowa pomoc w sytuacji kryzysowej

oszczędności w procesie rekrutacji
i obsługi absencji

wzrost zaangażowania

skutecznie wprowadzone
zmiany

wizerunek firmy przyjaznej ludziom

wizerunek
dobrego pracodawcy

silna więź
pracownika z firmą

wysokie
wskaźniki zaangażowania